Reservering parkeerplaatsen voor het opladen van elektrische auto’s bij sporthal de Boog aan de Krimpenerbosweg

10 mei 2022

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij op de parkeerplaats bij sporthal de Boog aan de Krimpenerbosweg een tweetal parkeerplaatsen instellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. Beide parkeerplaatsen worden zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’. Mocht blijken dat er behoefte is aan een twééde laadpaal (indien er meer dan 6000 kwh/jaar wordt geladen zal een tweede laadpaal op een later tijdtip worden geplaatst.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

 

Krimpen aan den IJssel, 4 mei 2022