Reservering parkeerplaats opladen elektrische auto’s op de gestoken parkeerplaatsen nabij Prins Bernhardstraat 1a.

19 november 2019

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij op de gestoken parkeerplaatsen nabij Prins Bernhardstraat 1a tussen de Bernhardflat en het speeltuintje, een parkeerplaats instellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. De parkeerplaats wordt aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’.

Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.