Reservering gehandicaptenparkeerplaats op kenteken en intrekken gehandicaptenparkeerplaats op kenteken

3 november 2020

Burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel besluiten tot het intrekken van het verkeersbesluit van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken aan de Orchidee 8. Zij besluiten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren aan de Tuinstraat 132.

Dit besluit is genomen op grond van artikel 12, letter a van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer, juncto artikel 18 lid 1, sub d en artikel 149 van de Wegenverkeerswet.

Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gehandicaptenparkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij op de parkeerplaats van appartementencomplex Memlingstraat 3-37, een tweetal parkeerplaatsen instellen met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s. Eén van de parkeerplaatsen wordt zo spoedig mogelijk na inwerkingtreding van het besluit aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’. Mocht blijken dat er behoefte is aan een twééde parkeerplaats met als specifiek doel het opladen van elektrische voertuigen,  zal deze op een later tijdstip worden ingericht.