Reservering extra parkeerplaatsen elektrische auto

8 december 2020

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat zij bij de meerdere locaties, naast de al bestaande parkeerplaats waar reeds een laadpunt is ingericht, een tweede parkeerplaats aanwijzen, met als specifiek doel het opladen van elektrische auto’s.

  • Nabij Trimbaan 19.
  • Nabij Ouverturelaan 12.
  • Nabij Landgoed Eikenrode 11.
  • Nabij Vliegerzeil 9.
  • Nabij Rubenslaan 10.
  • Nabij Allegro 68.
  • Nabij Hoflaan 32.
  • Nabij Lijsterbes 48.
  • Nabij Veld en Beemd 1.

Voor de exacte locaties verwijzen wij u naar de volgende link: https://www.oplaadpunten.nl/nederland/zuid-holland/krimpen-aan-den-ijssel.

De parkeerplaatsen worden aangeduid door middel van het bord E04 en een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor het opladen van elektrische voertuigen’. Het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel is op grond van artikel 18, lid 1, sub d van de Wegenverkeerswet 1994 bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die waarop het openbaar bekend is gemaakt. Belanghebbenden die van mening zijn dat zij door de reservering van genoemde gereserveerde parkeerplaats rechtstreeks in hun belangen worden getroffen, kunnen binnen zes weken nadat het besluit is verzonden, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.