Rectificatie: Uitgebreide voorbereidingsprocedure voor Hollandsche IJsselkering perceel A sectie 7816 en 7810: het aanpassen van de damwanden

15 oktober 2019

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunningen (uitgebreide voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Hollandsche IJsselkering perceel A sectie 7816 en 7810: het aanpassen van de damwanden (datum besluit: 2 oktober 2019, datum verzonden: 2 oktober 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een beroepschrift indienen bij de sector Bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Een beroepschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een beroepschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam.