Participatieprocedure concept-inrichtingsplan openbare ruimte rond nieuwe Groeiplaneer/Populier aan Populierenlaan

29 november 2022

Wij hebben u op deze pagina eerder geïnformeerd over de plannen voor de nieuwbouw van basisschool De Groeiplaneet en sportzaal De Populier aan de Populierenlaan. Inmiddels is het bestemmingsplan voor de nieuwbouw onherroepelijk en de omgevingsvergunning door het college van B&W verleend. De aannemer heeft de tweede week van januari 2023 de start van de bouw gepland. De inrichting van de bouwplaats wordt in de loop van december uitgevoerd.

Als de bouw volgens planning verloopt zal de nieuwbouw in het voorjaar van 2024 kunnen worden opgeleverd. Dat is ook het moment dat de gemeente de aanleg van de openbare ruimte rondom de school en sportzaal concreet ter hand neemt.

Voor de inrichting van dit gebied is een ontwerpplan gemaakt. Graag gaan wij met u in gesprek over de inhoud van dit plan. Daarnaast informeren wij u tijdens de geplande inloopavond nader over de inrichting van de bouwplaats, veiligheidsaspecten gedurende de bouw en de route bouwverkeer.

Hieronder informeren wij over deze participatieprocedure.

Participatietermijn

De participatietermijn start op 1 december en stopt op 22 december 2022.

Waar kunt u het ontwerp bekijken?

In deze weken zijn het ontwerp inrichtingsplan voor de openbare ruimte rond de nieuwe school en sportzaal en tekeningen van de bouwplaats inrichting te bekijken op de gemeentelijke website. U kunt de tekeningen vinden op de hierna aangegeven plek op onze website: Wonen, bouwen en verhuizen / Nieuwbouwprojecten / Populierenlaan/Groeiplaneet.

Inloopavond op 14 december in De Populier

Op 14 december, 19.30-21.00 houden we een inloopavond in de verenigingsruimte van sportzaal De Populier. Daar kunt u de ontwerpplannen inzien en van gedachten wisselen met de aanwezige vertegenwoordigers van de bij het project betrokken partijen.

 Reacties per mail of brief

U kunt tot 22 december bij de gemeente een reactie inleveren. Dit kan op de volgende manieren:

  • schriftelijk aan het college van Burgemeester en wethouders;
  • per email naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl onder vermelding van reactie op ontwerp-inrichtingsplan Groeiplaneet;

Heeft u over de inhoud van deze brief vragen, dan kunt u contact opnemen met Michelle de Sterke of Henry Dijk. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 140180.