Ontwerpbestemmingsplan Werf aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel

25 oktober 2022

Burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan.

Werf aan den IJssel 6 weken ter inzage ligt vanaf 26 oktober. Dit doen zij op basis van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening in samenhang met artikel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Bij het ontwerpbestemmingsplan behoort geen exploitatieplan.

 U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Werf aan den IJssel ligt met ingang van woensdag 26 oktober gedurende een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan kunt u raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl met de plancodering NL.IMRO.0542.BPKLwerfadijssel-on01.

Tijdens de inzagetermijn kunt u een zienswijze indienen

De stukken kunt u ook (digitaal) inzien in de hal van het raadhuis, Raadhuisplein 2 in Krimpen aan den IJssel. U kunt het ontwerpbestemmingsplan alleen inzien tijdens de openingsuren bij het Publiekscentrum. Als u de stukken op papier wilt inzien verzoeken wij u hiervoor een afspraak te maken door telefonisch contact op te nemen via het algemene telefoonnummer 14 0180.Tijdens de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen. Een zienswijze richt u aan de gemeenteraad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, postbus 200, 2920 AE Krimpen aan den IJssel. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze vragen wij u een afspraak te maken. Dat doet u via telefoonnummer 14 0180. Een zienswijze kunt u ook per e-mail sturen naar gemeente@krimpenaandenijssel.nl.

Bekijk de hele publicatie op zoek.officielebekendmakingen.nl.