Ontheffing verleend voor Raadhuisplein 116

26 februari 2019

Burgemeester en wethouders hebben ontheffing verleend op grond van artikel 8.3 van het Bouwbesluit voor:

  • Raadhuisplein 116 – voor de gedeeltelijke sloop- en verbouwwerkzaamheden buiten de reguliere werktijden en/of -dagen met betrekking tot de verbouwing van het winkelpand. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van zaterdag 2 maart 2019 tot en met vrijdag 15 maart 2019 (datum besluit: 20 februari 2019, datum verzonden: 20 februari 2019).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit tot vergunning verzonden is een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester/het college van burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel.

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM  Rotterdam.

U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.