Omgevingsvergunningen 21 december

21 december 2021

Aangevraagd

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Ratelaar 10: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst:  9 december 2021).
  • C.G. Roosweg ter hoogte van Treviso 31-50: het verhogen van het geluidscherm op de barrier(datum ontvangst:  9 december 2021).

Verleend

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Sintelbaan 3: het moderniseren van de woning (datum besluit: 14 december 2021, datum verzonden: 14 december 2021).
  • Gouden Regen 3: het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 13 december 2021, datum verzonden: 13 december 2021).
  • Waalplantsoen 1a: het realiseren van een nieuwe inrit ter vervanging van de bestaande inrit (datum besluit: 08 december 2021, datum verzonden: 8 december 2021).
  • Jan Steenstraat 44: het vergroten van de woning (datum besluit: 9 december 2021, datum verzonden: 09 december 2021).