Omgevingsvergunning verlenging beslistermijn

17 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Voor: het grondig renoveren en uitbreiden van de woning en het tijdelijk stallen van een caravan
Locatie : Lekdijk 82

Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum 21 juni 2022. Tegen het besluit om de beslistermijn te verlengen kan behalve door de aanvrager geen bezwaar ingediend worden.