Omgevingsvergunning verleend voor Weegbree 22 (2923 GM): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

12 juli 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Weegbree 22 (2923 GM): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 4 juli 2022, datum verzonden: 4 juli 2022).