Omgevingsvergunning verleend voor Veld en Beemd 22 (2923 ES): het realiseren van een dakopbouw op de woning

6 juli 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Veld en Beemd 22 (2923 ES): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum besluit: 28 juni 2022, datum verzonden: 28 juni 2022).