Omgevingsvergunning verleend voor Van Eijcklaan 16 (2923 AH): het realiseren van een inrit in plaats van de bestaande

2 november 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Van Eijcklaan 16 (2923 AH): het realiseren van een inrit in plaats van de bestaande (datum besluit: 24-10-2022).