Omgevingsvergunning verleend voor: Van Eijcklaan 1: het uitbreiden van de 2e verdieping aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

9 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Van Eijcklaan 1: het uitbreiden van de 2e verdieping aan de achterzijde van de woning en het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 8 augustus 2022, datum verzonden: 9 augustus 2022).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.