Omgevingsvergunning verleend voor Trimbaanpark: in opdracht van de gemeente en het heemraadschap verspreiden van baggerspecie uit de watergangen.

16 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Trimbaanpark: in opdracht van de gemeente en het heemraadschap verspreiden van baggerspecie uit de watergangen (datum besluit: 5 augustus 2022, datum verzonden: 5 augustus 2022).