Omgevingsvergunning verleend voor: Trimbaanpark: het vervangen van de Buitenvoorziening Oudere Jeugd

9 maart 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Trimbaanpark: het vervangen van de Buitenvoorziening Oudere Jeugd (datum besluit 3 maart 2022).