Omgevingsvergunning verleend voor: Trimbaanpark: het plaatsen van een nieuwe Buiten Voorziening Oudere Jeugd (BOJ) ter vervanging van de huidige BOJ

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Trimbaanpark: het plaatsen van een nieuwe Buiten Voorziening Oudere Jeugd (BOJ) ter vervanging van de huidige BOJ (datum besluit: 3 maart 2022, datum verzonden: 3 maart 2022).