Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Trimbaan: het verplaatsen van de jongeren ontmoetingsplek

1 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Trimbaan: het verplaatsen van de jongeren ontmoetingsplek (datum ontvangst: 18 februari 2022).