Omgevingsvergunning verleend voor Steenbakkersstraat 13 (2922 XJ): het uitbreiden van de woning aan de achterzijde

12 juli 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Steenbakkersstraat 13 (2922 XJ): het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (datum besluit: 6 juli 2022, datum verzonden: 6 juli 2022).