Omgevingsvergunning verleend voor: sectie A 5286 bij de Boerhaavelaan; Raadhuisplein 17 a t/m e, 18 a t/m j , 19 a t/m j, 20 a t/m j, 21 a t/m j;  “Project Centrum Zuid”

4 januari 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • sectie A 5286 bij de Boerhaavelaan (2922AD); Raadhuisplein 17 a t/m e, 18 a t/m j , 19 a t/m j, 20 a t/m j, 21 a t/m j;  “Project Centrum Zuid” het realiseren van een gebouw met 44 appartementen (datum besluit: 24 december 2021, datum verzonden: 24 december 2021).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken nadat het besluit verzonden is een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van Krimpen aan den IJssel. Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na indiening van een bezwaarschrift bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. U kunt dit ook digitaal doen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de precieze voorwaarden.