Omgevingsvergunning verleend voor Rotterdamseweg 5 (2922 AM): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

16 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Rotterdamseweg 5 (2922 AM): het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning (datum besluit: 10 augustus 2022, datum verzonden: 10 augustus 2022).