Omgevingsvergunning verleend voor Project Centrum-Zuid (perceel sectie A met perceelnummers 9640, 9641 en 9643): het realiseren van twee gebouwen, te weten gebouw C met 45 appartementen, Dr. Thijsselaan 22-110 (even) en gebouw D met 54 appartementen, Albert Schweitzerlaan 20-126 (even)

7 februari 2023

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Project Centrum-Zuid (perceel sectie A met perceelnummers 9640, 9641 en 9643): het realiseren van twee gebouwen, te weten gebouw C met 45 appartementen, Dr. Thijsselaan 22-110 (even) en gebouw D met 54 appartementen, Albert Schweitzerlaan 20-126 (even) (datum besluit 3 februari 2023, datum verzonden 3 februari 2023).