Omgevingsvergunning verleend voor: Praam 7 (2924 TK): het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Praam 7 (2924 TK): het realiseren van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 9 maart 2022, datum verzonden: 9 maart 2022).