Omgevingsvergunning verleend voor Populierenlaan 1a en 1b (2925 CP): het realiseren van een nieuwe school met sporthal, geluidscherm, fietsenberging en hekwerk

9 november 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

Populierenlaan 1a en 1b (2925 CP): het realiseren van een nieuwe school met sporthal, geluidscherm, fietsenberging en hekwerk (datum besluit: 31 oktober 2022, datum verzonden: 31 oktober 2022).