Omgevingsvergunning verleend voor Perceel: A, nr. 7456: het realiseren van een fietsbrug over de sloot tussen de Vincent van Goghlaan/Lansing en de Ouverturelaan

10 januari 2023

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Perceel: A, nr. 7456: het realiseren van een fietsbrug over de sloot tussen de Vincent van Goghlaan/Lansing en de Ouverturelaan (datum besluit: 4 januari 2023, datum verzonden: 4 januari 2023).