Omgevingsvergunning verleend voor Oude Tiendweg 23: het realiseren van een inrit naar de woning

17 mei 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Oude Tiendweg 23: het realiseren van een inrit naar de woning (datum besluit: 10 mei 2022, datum verzonden: 10 mei 2022).