Omgevingsvergunning verleend voor Olympiade 19 (2924 AL): het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

12 oktober 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Olympiade 19 (2924 AL): het realiseren van een aanbouw aan de achterzijde van de woning (datum besluit: 3 oktober 2022, datum verzonden: 3 oktober 2022).