Omgevingsvergunning verleend voor: Norma 3 (2926 PE): het realiseren van een dakopbouw op de woning

26 april 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Norma 3 (2926 PE): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum besluit: 20 april 2022, datum verzonden: 20 april 2022).