Omgevingsvergunning verleend voor: Nieuwe Tiendweg 21 (2922 EN): het plaatsen van 3 in plaats van 2 wasboxen bij het tankstation

15 maart 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Nieuwe Tiendweg 21 (2922 EN): het plaatsen van 3 in plaats van 2 wasboxen bij het tankstation (datum besluit: 7 maart 2022, datum verzonden: 7 maart 2022).