Omgevingsvergunning verleend voor: Lekdijk 126 (2921 AE): het aan de voorzijde uitbreiden van de woning

3 mei 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Lekdijk 126 (2921 AE): het aan de voorzijde uitbreiden van de woning (datum ontvangst: 22 april 2022).