Omgevingsvergunning verleend voor Lansing 2 (2923 BD): het bouwen van een woning ter vervanging van de bestaande woning en erfbebouwing

12 juli 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Lansing 2 (2923 BD): het bouwen van een woning ter vervanging van de bestaande woning en erfbebouwing (datum besluit 8 juli 2022, datum verzonden: 8 juli 2022).