Omgevingsvergunning verleend voor: Krimpenerbosweg 4 (2923 LA): brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf

22 maart 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Krimpenerbosweg 4 (2923 LA): brandveilig gebruik van het kinderdagverblijf (datum besluit: 14 maart 2022, datum verzonden: 14 maart 2022).