Omgevingsvergunning verleend voor Krimpenerbosweg 1: het plaatsen van 3 vlaggenmasten voor het gebouw

17 mei 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Krimpenerbosweg 1: het plaatsen van 3 vlaggenmasten voor het gebouw (datum besluit: 9 mei 2022, datum verzonden: 09 mei 2022).