Omgevingsvergunning verleend voor Kerkdreef 39 (2922 BH): het verbreden van de inrit naar de woning

24 juni 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Kerkdreef 39 (2922 BH): het verbreden van de inrit naar de woning (datum besluit: 15 juni 2022, datum verzonden: 15 juni 2022).