Omgevingsvergunning verleend voor Jan van de Cappellestraat 1 (2923 CR): het realiseren van een dakopbouw met dakkapel aan de voorzijde op de woning

16 augustus 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Jan van de Cappellestraat 1 (2923 CR): het realiseren van een dakopbouw met dakkapel aan de voorzijde op de woning (datum besluit: 8 augustus 2022, datum verzonden: 9 augustus 2022).