Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Jan Steenstraat 44 (2923CP): het realiseren van een inrit

1 maart 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Jan Steenstraat 44 (2923CP): het realiseren van een inrit (datum ontvangst: 11 februari 2022).