Omgevingsvergunning verleend voor: Jan Steenstraat 44 (2923 CP): het uitbreiden van de woning op het achtererfgebied

2 november 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Jan Steenstraat 44 (2923 CP): het uitbreiden van de woning op het achtererfgebied (datum besluit: 26 oktober 2022, datum verzonden: 26 oktober 2022).