Omgevingsvergunning verleend voor: Industrieweg 17 (2921LB): opslag en aflevering van AdBlue installatie op de zuidwestelijke tankvloer van de inrichting

22 februari 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Industrieweg 17 (2921LB): opslag en aflevering van AdBlue installatie op de zuidwestelijke tankvloer van de inrichting (datum besluit: 10-2-2022, datum verzonden: 11-2-2022).