Omgevingsvergunning verleend voor IJsseldijk 355 (2922 BK): handelen in strijd met het bestemmingsplan, ten behoeve van een functiewijziging (tandartspraktijk) op deze locatie

9 september 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • IJsseldijk 355 (2922 BK): handelen in strijd met het bestemmingsplan, ten behoeve van een functiewijziging (tandartspraktijk) op deze locatie (datum besluit: 30 augustus 2022, datum verzonden: 31 augustus 2022).

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken nadat het besluit is verzonden beroep in stellen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank Rotterdam, postbus 50951, 3007 BM te Rotterdam. Het instellen van beroep betekent niet dat de werking van het besluit wordt uitgesteld. Na het instellen van beroep bestaat de mogelijkheid een voorlopige voorziening aan te vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank.