Omgevingsvergunning verleend voor: Hoflaan 63 (2926 RC): het gedeeltelijk verwijderen van een dragende muur in de woning

21 april 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Hoflaan 63 (2926 RC): het gedeeltelijk verwijderen van een dragende muur in de woning (datum besluit: 13 april 2022, datum verzonden: 13 april 2022).