Omgevingsvergunning verleend voor Hobbemalaan 63 (2923 XE): het realiseren van een dakopbouw op de woning

12 juli 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Hobbemalaan 63 (2923 XE): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum ontvangst: 7 juli 2022).