Omgevingsvergunning verleend voor: Hobbemalaan 5 (2923 XD): het realiseren van een uitbouw aan de straatzijde met dakterras

3 mei 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Hobbemalaan 5 (2923 XD): het realiseren van een uitbouw aan de straatzijde met dakterras (datum besluit: 21 april 2022, datum verzonden: 21 april 2022).