Omgevingsvergunning verleend voor: Groene Wetering 1 (2922 CX ): het verstevigen van de vloerconstructie van het schoolgebouw

26 april 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Groene Wetering 1 (2922 CX ): het verstevigen van de vloerconstructie van het schoolgebouw (datum besluit: 15 april 2022, datum verzonden: 15 april 2022).