Omgevingsvergunning aangevraagd voor: Gouden Regen 12 (2923EJ): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

15 februari 2022

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

  • Gouden Regen 12 (2923EJ): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum ontvangst:  3 februari 2022).