Omgevingsvergunning verleend voor: Gouden Regen 12 (2923 EJ): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

13 april 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Gouden Regen 12 (2923 EJ): het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (datum besluit: 6 april 2022, datum verzonden: 6 april 2022).