Omgevingsvergunning verleend voor: Fresia 85 (2925 EK): het realiseren van een dakopbouw op de woning

3 mei 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Fresia 85 (2925 EK): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum besluit: 26 april 2022, datum verzonden: 26 april 2022).