Omgevingsvergunning verleend voor: Fidelio 1 (2926 PN): het realiseren van een dakopbouw op de woning

21 april 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Fidelio 1 (2926 PN): het realiseren van een dakopbouw op de woning (datum besluit: 11 april 2022, datum verzonden: 11 april 2022).