Omgevingsvergunning verleend voor Edisonstraat 1a: het leggen van ondergrondse elektra en waterleiding

17 mei 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • Edisonstraat 1a: het leggen van een ondergrondse elektra en waterleiding ten behoeve van de bouwkeet op het Tennet terrein (datum besluit: 3 mei 2022, datum verzonden: 3 mei 2022).