Omgevingsvergunning verleend voor De Noord 102 (2921 AJ): het wijzigen van het bestaande gebruik van een perceel en daarop aanwezige bedrijfswoning naar een nieuw gebruik

27 december 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • De Noord 102 (2921 AJ): het wijzigen van het bestaande gebruik van een perceel en daarop aanwezige bedrijfswoning naar een nieuw gebruik (voor maximaal 3 jaar), te weten de opvang van meerdere Oekraïense vluchtelingengezinnen (datum besluit: 19 december 2022, datum verzonden: 19 december 2022)