Omgevingsvergunning verleend voor C.G. Roosweg 20 (2925 LC): het realiseren van een nieuw horeca paviljoen

22 augustus 2022

Burgemeester en wethouders hebben omgevingsvergunning (reguliere voorbereidingsprocedure) verleend voor:

  • C.G. Roosweg 20 (2925 LC): het realiseren van een nieuw horeca paviljoen (datum besluit: 17 augustus 2022, datum verzonden: 17 augustus 2022).